Generelle salgsvilkår

Artikkel 1 – Definisjoner

Artikkel 2 – OMFANG

Artikkel 3 – AVTALE

Artikkel 4 – PROGRAMVARELISENS

Artikkel 5 – BEGRENSET GARANTI AV LISENSIERT PROGRAMVARE

Artikkel 6 – LEVERING

Artikkel 7 – BETALINGSVILKÅR

Artikkel 8 – SALG AV PRODUKTER OG TJENESTER

Artikkel 9 – ANSVARSFRASKRIVELSER – INGEN GARANTI

Artikkel 10 – VILKÅR FOR E-HANDEL

Artikkel 11 – ANSVAR

Artikkel 12 – KJØPERS ANSVAR

Artikkel 13 – FORCE MAJEURE

Artikkel 14 – KRENKELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER

Artikkel 15 – OPPSIGELSE FOR MISLIGHOLD

Artikkel 16 – SELGERS RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

Artikkel 17 – PERSONVERN

Artikkel 18 – KONFIDENSIALITET

Artikkel 19 – ANTI-HVITVASKING

Artikkel 20 – OVERHOLDELSE AV FORSKRIFTSGODKJENNING

Artikkel 21 – INTERNASJONALT HANDELSSAMSVAR

Artikkel 22 – ETISKE RETNINGSLINJER

Artikkel 23 – KJEREFYSISK BRUK

Artikkel 24 – SELGERS IMMATERIELLE RETTIGHETER. PUBLISITET.

Artikkel 25 – JURISDIKSJON – SPRÅK