Våre brannprodukter støttes av et omfattende utvalg av programvare. Dette inkluderer verktøy for:

 • Planlegging av installasjonen
 • Konfigurering av panelene (og lagring av konfigurasjonen for sikkerhetskopiering)
 • Vedlikehold (inkludert ekstern tilgang)
 • Integrasjon (med våre tilgangskontroll-/inntrengningsprodukter)

Programvareverktøy

Våre programvareverktøy for planlegging gjør det mulig for installatører å være sikre på at systemet de vil installere, vil fungere.  Vår konfigurasjonsprogramvare gjør konfigurasjon, sikkerhetskopiering og deling av konfigurasjonen enkelt.  Vedlikeholdsprogramvare muliggjør enkel uthenting av rapporter, analyse av data og ekstern tilkobling for å forberede et besøk på stedet.

Hvert produkt har sine egne programvareverktøy.

FP12xx/FP2xxx

PCC2200: Konfigurasjonsprogramvare for paneler som bruker (Aritech)-enheter i 2000-serien

PCC2900: Konfigurasjonsprogramvare for paneler som bruker (Apollo)-enheter i 900-serien

PCM2000: Vedlikeholdsprogramvare som kan brukes både på stedet eller via PST-modem og som tillater

 • Datahenting: Paneldata kan hentes og analyseres under, eller som forberedelse til, vedlikeholdsbesøk
 • Tilkobling til sentralstasjonen: Paneler kan ringe inn til programvaren via modem for å rapportere hendelser
 • Emulering: Operatøren kan se nøyaktig hva som er på LCD-skjermen til panelet, og kan utføre handlinger som om han står foran panelet (både på og utenfor stedet).

ZP3

Planlegger: Konfigurasjonsprogramvare

Maestro grafikksystem: Alarmer og systemhendelser presenteres for operatøren, i prioritert rekkefølge, etter kart, sted, sone og enhet for at passende tiltak skal iverksettes.

2X, ZP2 og KFP-AF

PCC-2X: Konfigurasjonsprogramvare for Aritech 2X-brannpaneler

PCC-ZP2: Konfigurasjonsprogramvare for Ziton ZP2-brannpaneler

PCC-KFP: Konfigurasjonsprogramvare for Kilsen KFP-AF-brannpaneler

Systembygger: Programvare for å sjekke sløyfebelastning, standby- og alarmstrøm, og batteristandbykapasitet

ModuLaser

PipeCAD: Modeller rørene og kontroller at systemets ytelse vil oppfylle de ønskede kriteriene

Ekstern: Konfigurer moduler under installasjon og systemvedlikehold

Styringsprogramvare for kunden

Våre brannpaneler og aspirasjonsvarslingssystemer er integrert i vår ATS8600 og C4 Integrated Solution-programvare.

Følgende brannprodukter er integrerte:

 • FP12xx/FP2xxx-brannpaneler
 • ZP3-brannpaneler
 • 2010-2 (2X, KFP-AF og ZP2)-brannpaneler
 • ModuLaser aspirasjonsvarslingssystemområde