Bankene forsøker hele tide å forbedre tjenestene og optimalisere kostnadene. Mindre, lokale filialer kan dra nytte av støtte fra en større regionavdeling med et større team, spesialkunnskap og kompetanse, den såkalte «hub and spoke»-modellen. Å gå over til en endret modell fører med seg skiftende behov og andre sikkerhetsprosedyrer.

Den valgte sikkerhetsløsningen må oppfylle kravene både til en stor regionavdeling og en liten, lokal filial.

Løsningene vi kan tilby

Bankene forsøker hele tide å forbedre tjenestene og optimalisere kostnadene. Mindre, lokale filialer kan dra nytte av støtte fra en større regionavdeling med et større team, spesialkunnskap og kompetanse, den såkalte «hub and spoke»-modellen. Å gå over til en endret modell fører med seg skiftende behov og andre sikkerhetsprosedyrer.

Den valgte sikkerhetsløsningen må oppfylle kravene både til en stor regionavdeling og en liten, lokal filial.

Hvordan

ATS855x Programvare for ekstern service og eksternt vedlikehold gjør det mulig å diagnostisere, konfigurere og utføre service på flere steder eksternt, slik at behovet for inngripen på stedet reduseres betraktelig og gjør disse mindre presserende. Tilkoblingen kan realiseres via IP eller via ATS7340-modulen som kommuniserer via 4G-nettverk, med et 3G/2G-reservealternativ når 4G-dekningen midlertidig blir utilgjengelig midlertidig.

Nyttige lenker

Kontakt

Lær mer?
Andre løsninger du vil drøfte?  
Kontakt oss gjerne:

Serge Coppens d’Eeckenbrugge
Aritech Customer Experience Director
[email protected]