For bankfilialer hvor håndtering av kontanter skjer daglig, er de ansattes sikkerhet en kontinuerlig plikt. Sikkerhetsprosedyrer bidrar til å redusere aggresjoner eller et morgenran.

For åpne, kontantløse bankfilialkonsepter er målet å være mer imøtekommende og bygge en tettere relasjon til kunden med få eller ingen fysiske barrierer. Endringen til en bankfilialmodell mer i tråd med kundenes behov kan bringe med seg ulike sikkerhetsprosedyrer.

Løsningene vi kan tilby

Filialer lokalisert i områder med høy risiko kan fjernåpnes, slik at de bankansatte ikke må ha med seg nøklene til den lokale bankfilialen. Via en ekstern videoverifiseringsøkt kan det gis tilgang fra den sentrale overvåkingsentralen.

For situasjoner med aggresjon og situasjoner der ansatte er innelåst i et rom, kan det sendes en stille alarm via kablede eller trådløse panikknapper til overvåkingsentralen slik at man kan iverksette handlinger etter en verifiseringssekvens av videoen.

How

TruVision Navigator-programvaren gjør det mulig å velge flere skjermvisninger for å verifisere eksternt om en bankfilial trygt kan åpnes. Koblingen mellom videosystemet og Advisor Advanced-løsningen for inntrengningsdeteksjon og tilgangskontroll legger til rette for å åpne filialen eksternt på en sikker måte.

Spesifikke prosedyrer for deaktivering av bankfilialer kan konfigureres i Advisor Advanced-systemet, som vil øke ansattes sikkerhet ved å oppdage et avvik fra den definerte måten å åpne en filial på.

Når en panikknapp utløses, kan overvåkningstasjonen vurdere situasjonen ved å se på TruVision-kameraene,varsle politiet når det er nødvendig og sende dem vannmerkede videoopptak for bevisformål.

Nyttige lenker

Kontakt

Lær mer?
Andre løsninger du vil drøfte?  
Kontakt oss gjerne:

Serge Coppens d’Eeckenbrugge
Aritech Customer Experience Director
[email protected]