Rapporten for 2019 fra European Banking Federation's Physical Security Working Group viser en betydelig økning i det totale antallet angrep på minibanker sammenlignet med forrige rapport.

I tillegg til det bankene taper i kontanter og infrastruktur, er det ofte skader på omkringliggende bygninger og maskiner.

Kilde: EBF-rapporten for 2019 om hendelser knyttet til bankinfrastruktur og ansatte (Physical Security Report)

 

Løsningene vi kan tilby

Løsningene vi kan tilby

Minibankavlukket må ha begrenset tilgang, og påfylling av minibankene må utføres i tråd med bankens prosedyrer.

Tilgangskontroll med slusedører og koblet til videoovervåking gjør at sentralen kan overvåke påfyllingsekvensen eksternt og handle når det er nødvendig.

Tidsforsinket åpning av en minibank kan kun utføres når døren til minibankavlukket er låst og når antall personer i avlukket er i tråd med bankens prosedyre.

Utenom åpningstiden vil sensorer oppdage og informere om enhver mistenkelig hendelse

Hvordan

Advisor Advanced er en fullt integrert adgangskontroll- og innbruddsdeteksjonsløsning som muliggjør smart samhandling og kobling til TruVision videoovervåkingsystemene.

Tidsforsinket åpning, slusedørfunksjonalitet, persontelleløsning, og ekstern videoverifisering kan fungere sømløst sammen for å sikre at sikkerhetsprotokollene overholdes. Fleksibiliteten til Advisor Advanced-løsningen inkluderer makrologiske egenskaper for å skreddersy systemet til finansinstitusjonens behov.

Aritechs seismiske sensorerantimaske volumetriske sensorer og persontellekameraer kan oppdage avvik fra standardsituasjonen og varsle sentralen.  

Nyttige lenker

Kontakt

Lær mer?
Andre løsninger du vil drøfte?  
Kontakt oss gjerne:

Serge Coppens d’Eeckenbrugge
Aritech Customer Experience Director
[email protected]