Å ha effektive evakueringssystemer fra en bygning kan bokstavelig talt bety forskjellen på liv og død. Å ha en brannalarm som aktiveres når det oppstår brann, er bare en del av løsningen. Systemer må sørge for at ansatte og besøkende ledes bort fra brannen i sikkerhet og unngå enhver risiko for at de går mot brannen og fare.

PAVA (Public Audio Voice Address)

PAVA tilbyr en løsning for å lede ansatte og besøkende sikkert ut av bygningen i en nødsituasjon, og tilpasser rømningsveien avhengig av hvor brannen befinner seg. Systemet kan programmeres slik at ulike soner i et bygg kan gi ulike meldinger for at ulike soner kan føres ned ulike ruter.

I tillegg, når det ikke er en hendelse, kan PAVA-systemet brukes som et offentlig lydanlegg, som kringkaster musikk, talemeldinger og mikrofonmeldinger på de riktige stedene til rett tid.

PAVA (Public Audio Voice Address) er en komplett løsning dedikert til:

  • Å lede besøkende ut av bygningen i en nødssituasjon, tilpasse rømningsveien avhengig av hvor hendelsen er. Dessuten kan brannvesenet bruke systemet til å kringkaste sanntidsmeldinger i bygningen.
  • Tilbyr deg et offentlig lydsystem når det ikke er noen hendelse – du kan kringkaste musikk, talemeldinger og mikrofonmeldinger på de riktige stedene til rett tid.

Reaksjonsraten for personell fra talemeldinger, for eksempel den ene Carrier-PAVA-løsningen, er 75 %. Denne raten synker til 13 % når et vanlig klokkesystem brukes. I tillegg er PAVA en scenariobasert løsning. Når en hendelse inntreffer, tilpasser løsningen meldingen til et forhåndsinnstilt scenario avhengig av hvor brannen er. Dette gjør PAVA til en ideell løsning for store, komplekse områder hvor det er fare for at personell utilsiktet kan løpe mot en faresone.

Nyttige lenker