Nettsikkerhet for produkter

Produkter og tjenester produsert og støttet av Carrier er underlagt robuste, sikre utviklings- og prosesskontrollkrav som overholder kommersielle nettsikkerhetsstandarder. Carriers produktsikkerhet betyr proaktivt fokus, beste praksis, omfattende støtte og domeneekspertise for å styrke og sikre robustheten og stabiliteten til våre tilbud. Vårt oppdrag er å sikre følgende resultater:

          • Produkter og tjenester som er "Secure by Design"
          • Standardbasert styring og overholdelse av nettsikkerhet
          • Vedvarende årvåkenhet og kontinuerlig forbedring
          • Suksess for kundeoppdrag

Lederskap

Carrier jobber proaktivt for å sikre sine tilbud og gi kundene best mulig resultat. Dette krever at vi bidrar til og drar nytte av vårt faglige fellesskap innenfor gjensidig fordelaktige strategiske allianser og tar posisjoner som bransjeledere med ledende cybersikkerhetsorganisasjoner.

Carrier er stolt over å tjene som:

 

ISA

Founding Member of the ISA Global Cybersecurity Alliance

 

CVE

CVE Numbering Authority (CNA)

Vårt fokus

Vårt fokus

Hos Carrier er system- og driftssikkerhet integrert. For å sikre resultater utnytter forsknings- og utviklingsteamet Carrier Global Product Cybersecurity – et team av svært erfarne og akkrediterte veteraner; mangfoldige og dynamiske eksperter innen nettsikkerhet som har hatt fremtredende roller og ansvar i å designe, bygge og drifte svært sikre komplekse systemer.

Carrier Global Product Cybersecurity støtter og leverer de strategiske, produksjonsmessige, operasjonelle og kommersielle nettsikkerhetsrelaterte kravene til våre interessenter ved å oppfylle tre kjerneoppdragsområder:
 

1. Sikker produktutvikling
2. Produktsikkerhetsoperasjoner
3. Nettsikkerhet innovasjon

Sikker produktutvikling

Sikker produktutvikling

Global Product Cybersecurity Arkitektur sikrer og muliggjør suksess under systembygging ved å proaktivt designe systemer for sikkerhet, redusere angrepspunkt og kontinuerlig vurdere, administrere, forbedre og modne sikkerhetsstillingen til Carrier-produkter og -tjenester innenfor alle passende produktstøtte- og utviklingsfaser. Nøkkelegenskaper:

     • Styring, etterlevelse og opplæring
     • Sikkerhetsdesign, krav og arkitektur
     • Nettsikkerhetsfunksjon og systemutvikling
     • Sikker modellering og forsikring
     • Risikovurdering

Produktsikkerhetsoperasjoner

Produktsikkerhetsoperasjoner

Global Product Cybersecurity drift sikrer og muliggjør suksess etter utviklingsoppdrag ved å tilby avansert nettsikkerhetstesting, integrasjon, sikker distribusjonsplanlegging, trusselintelligens, hendelsesrespons, sårbarhetspublisering og livssyklusstøtte. Nøkkelegenskaper:

     • Penetrerings- og regresjonstesting
     • Sikker distribusjon
     • Produkttrussel Intel
     • Rådgivning og kommunikasjon
     • Synergistisk sikker integrasjon
     • Respons på produktsikkerhetshendelser

Nettsikkerhet innovasjon

Nettsikkerhet innovasjon

Global Product Cybersecurity innovasjon forsker på og utvikler innovative løsninger, fremmer tankelederskap, skiller tilbud og gir konkurransefortrinn innenfor nettsikkerhetsdomenet for Carrier-kunder ved å løse kompliserte problemer, drive nettsikkerhet som en funksjon, og stimulere avansert og sikker teknologisk transformasjon. Nøkkelegenskaper:

     • Avansert nettforskning og utvikling
     • Nettinnovasjon, oppfinnelse og tjeneste-/produkttilbud
     • Overholdelse og sertifisering av nettsikkerhetsstandarder for produkt
     • Konkurranseanalyse
     • Kanalstøtte og markedsengasjement