Brann- og sikkerhetsproduktene til de forskjellige Carrier-merkene produseres i flere anlegg rundt om i verden. Dette er produkter som bidrar til å gjøre verden til et tryggere sted å bo.

Vårt produksjonsanlegg i Navojoa, Mexico produserer nøkkelprodukter i Aritech-porteføljen ved å bruke den nyeste teknologien og følge de høyeste standardene.

Et anlegg som drives med et sett av verdier og atferd som baseres på organisasjonskulturen, The Carrier Way.

Denne videoen viser deg de ulike sidene ved produksjon, testing, sertifisering og kvalitetssikring.