Sikkerhet mot uønsket alarm som aldri før!

Fra veldig bra til enda bedre! Serien med kombidetektorer (Passiv IR og mikrobølgedeteksjon) har nå to store oppgraderinger for å svare på en av brukernes største utfordring: Falsk alarm

Den første gjelder maskinvare: Pyroelementet endres fra analogt til digitalt. Den digitale pyroen oppdager temperatursvingningene med høy grad av presisjon, noe som muliggjør en reduksjon av elektriske forstyrrelser og gir enda mer nøyaktig deteksjon.

Den andre banebrytende teknologien er i programvaren: Den nevrale algoritmen. Det er en kode som lar programvaren lære signaler for å tilpasse responsen deretter.

Produktene forblir uendret på utsiden. Begge teknologiene i kombinasjon, har som oppgave å forbedre signalkvaliteten for å gi en falskalarm immunitet som aldri før. 

En innovativ teknologi

Den nevrale algoritmen, som er laget av vårt ingeniørteam, er en innovasjon som skiller seg ut og representerer et stort fremskritt i deteksjonsverdenen – patentsøkt.

Fordi Aritech betyr kvalitet, blir produktene våre stadig forbedret: Ingen økning av kostnader for å få en forbedret teknologi!

Pålitelighet

Tester og reelle forsøk viser suksess

  • Intern testing gir 80 % sikkerhet for at påliteligheten er minst 99,5 %.
  • Forbedret deteksjon for rask og langsomme bevegelser: Påviste resultater.

Tilpasningsdyktighet

Programvarebasert teknologi

Disse to oppgraderingene, digital pyro og neural algoritme vil danne grunnlaget for våre nye generasjons detektorer.

Det betyr også at dette kan forbedres og tilpasses fremtidige produktlinjer.

Eksempler på applikasjoner

  • Kriminalomsorgsfasiliteter: Detektoren kan plasseres slik at den ser langs vinduer, dører eller hele eiendommens lengde. Rømningsdeteksjon på et veldig tidlig stadium.
  • Kritisk infrastruktur: Beskytte anleggene mot inntrenging, for eksempel anlegg for vannbehandling, olje- og gass.
  • Produksjon og logistikk: Forebygging av innbrudd og tyveri ved å holde uautoriserte personer borte fra områder der det er forbudt for uvedkommende.
  • Bolig: Detektorer kan settes opp i alle hjørner av boligen for å gi alarm og sette på lys.
  • Forretningslokaler: Aktivering av lys når noen kommer inn i et rom, eller holde uvedkommende borte.

Liste over produkter: Oppdateringer pr. produkt og teknologi

Vær vennlig å sjekke lenkene på høyre side, på denne siden for å få listen over oppdaterte detektorer og for å vite mer om funksjonene.