Aritech

Finansinstitusjoner eller bankinstitusjoner leverer tjenester som mellommenn for finansmarkeder. Institusjoner som tar imot og forvalter innskudd og gir lån, forsikringsselskaper, pensjonsfond og andre typer finansielle tjenester som forvalter investeringer.

Aritech, Carriers globale merke for inntrengning, tilgang og video, leverer avanserte og integrerte løsninger samt tjenester til finansinstitusjonsegmentet. Løsninger og tjenester som oppdager, kontrollerer og informerer for å gi trygghet, effektivitet og bekvemmelighet.

Teknologiløsninger for finansinstitusjonsegmentet gir et svar på kritiske behov.