Et distribusjonssenter er et lager eller annen spesialisert bygning som vanligvis er lager for produkter (varer) som skal distribueres til detaljister, til grossister eller direkte til forbrukerne.

Et segment i konstant utvikling

Distribusjonssentrene er knutepunktene våre i dagens globale forsyningskjede. De sørger for rettidig levering av varene til kunder både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, med et minimum av forsendelsesutfordringer.

Ordreoppfyllelse er en viktig forlengelse av selskapets merkevareidentitet, noe som gir kundene en positiv merkeopplevelse og kan organiseres internt eller via en tredjepart.

Det vesteuropeiske gjennomsnittet for detaljhandel på nettet er forventet å nå 15,3% innen 2021 (Kilde: Savills Research).Covid-19-effekten akselererer vekstkurven for detaljhandel på nettet med ett år.