Carrier Fire & Security leverer avanserte og integrerte løsninger og tjenester som gjør det mulig for byer og tettsteder å oppdage, kontrollere og informere for å gi trygghet, effektivitet og komfort.

Utfordringene byer, tettsteder og landsbyer står overfor er mange, men deler en felles faktor: å administrere flere bygninger på deres territorium som tjener forskjellige formål. Etter hvert som kommunene fortsetter å omorganisere og omgruppere seg, er antallet steder og bygninger som er en del av lokalarven betydelig, noe som resulterer i en økende utfordring.

Basert på vår kunnskap, kompetanse samt tilbakemeldingene fra kundene forstår vi kommuners behov og gir svar som oppfyller disse behovene.