Fra store, komplekse og utfordrende bruksområder til små systemer – Carrier har systemer for å dekke ulike bruksbehov, fra brannoppdagelsessystemer med ett panel som er ideelle for små bedrifter, til store, komplekse nettverkssystemer med tusenvis av enheter. Vår ekspertise og erfaring har gjort det mulig for oss å utvikle spesifikke løsninger for hvert segment av markedet. 

Våre systemer er kjent for pålitelighet og robusthet. Dette skyldes avanserte funksjoner som avvikskompensasjon, alarmverifisering, selvtesting og autonomifunksjonalitet som muliggjør robust brannrisikostyring. Systemene våre er intuitive og enkle å bruke, utformet med brukerne i tankene uansett om du er installatør, idriftsettelsesingeniør, bygningssjef eller vedlikeholdsleverandør. Systemene våre er utformet for å gjøre det mulig for ansvarlige å svare effektivt og i rett tid, med innebygd tilkobling som gir integrasjonsmuligheter som muliggjør fjerndiagnostikk, vedlikehold og programmering.

Carrier har et bredt utvalg av adresserbare branndeteksjons- og alarmsystemer fra bransjeledende produktmerker, inkludert Edwards, Ziton, Aritech og Kilsen. Alle disse merkene representerer kvalitet, pålitelighet og fleksibilitet med lang ekspertise innen design, produksjon og distribusjon av branndeteksjonsutstyr.

Carrier tilbyr løsninger for: kommersielle små til mellomstore bruksområder som gir optimale eierkostnader gjennom systemets livssyklus; og bruksområder i store bedrifter hvor kravene er komplekse og risikoen for skade er høy. I tillegg har vi systemer som er utformet for å gi beskyttelse i lengre perioder uten strøm, inkludert over en helg.